Et knippe med logoer

Her er et knippe av logoer jeg har laget opp igjennom årene som ansatt i Hamar Media. Logoen/varemerket, er bare en liten del av selve merkevaren. Merkevaren bygges opp over tid ved hjelp av en visuell verktøykasse og en langsiktig strategi. Det viktigste i arbeidet med en logo, er å finne balanse mellom symbolikk og tekst, slik at den som skal bruke logoen gjør det med stolthet!