Lanseringskampanje HA Digitalarkiv

Denne kampanjen ble laget da jeg jobbet i Hamar Media, i forbindelse med at Hamar Arbeiderblad skulle lansere sitt digitalarkiv. Digitalarkivet lar abonnentene søke i avisartikler fra 1925 til i dag. Her valgte jeg å lete frem gamle avis-annonser og spille på konseptet «Alt var mye bedre før…?» For var det egentlig det? Det blir opp til hver enkelt å vurdere, etter at de har lest de gamle annonsene.