Websider jeg har laget

Her er et utvalg av websider jeg har designet og satt opp i WordPress. Når man lager en webside, er det viktig å avdekke hver enkelt kunde sitt behov. Så må man sortere disse behovene og prioritere hva som er viktigst. Brukeren bør stå i fokus når man lager en nettside. Hvordan kan man holde på interessen, både i form av design, interaksjonsdesign og innhold. Dette er et samspill – og det er et levende medie som krever at man er up-to date.